skip to Main Content

Conradhuis (HVA) Amsterdam

Hier zijn we bezig aan het Conradhuis aan het werken. Deze staat op de Amstelcampus wat onderdeel is van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) en gaat ruimte bieden aan de faculteiten Techniek, Onderwijs en Opvoeding en Digitale Media en Creatieve Industrie.

Er is in 2018 gestart met de bouw en eind 2021 moet het gebouw gereed zijn. Het ontwerp bestaat uit hoogbouw aan de zijde van de Wibautstraat en laagbouw langs de Mauritskade. De laagbouw wordt via een glaskap verbonden met het naastgelegen Theo Thijssenhuis (ook onderdeel van de Amstelcampus) en de hoogbouw waardoor een indrukwekkend atrium ontstaat.

In het atrium bevinden zich diverse terrassen waarop een deel van het onderwijs zal plaatsvinden.Naast voorzieningen voor onderwijs en onderzoek (zoals laboratoria en vaklokalen) zijn in het gebouw een fietsenstalling en grand café aanwezig.

Het hele gebouw staat in het teken van flexibiliteit zodat het toekomstbestendig is en mee kan gaan in veranderende onderwijsvisies of studentenaantallen.

Maar zover is het nog niet. We zijn bezig met het bovenste deel van de laagbouw langs de Mauritskade. Even omhoog kijken als je er langs komt ?

Back To Top